Medlemsavgifter, ekonomiskt stöd eller bidrag

Medlemsservice

På denna sidan finner ni all information kring olika möjligheter för dig som privatperson att bli medlem i Branteviks IF FF eller helt enkelt ge vår verksamhet ett ekonomiskt bidrag. Du kan också som medlem köpa ditt årskort här. Vill du ställa en fråga så använd formuläret nedan.
Välkommen till Branteviks IF FF. 


Medlemsavgifter:
Medlemsavgift för 2020:
250 kronor/person.
På inbetalningen skriv i meddelanderutan;
Medlemsavgift 2020 Ditt Namn Adress Postnummer Ort Mobiltelefon Mailadress 

Medlemsavgift inklusive fritt inträde till våra hemmamatcher i seriespel 2020:
350 kronor/person.
På inbetalningen skriv i meddelanderutan;
Medlemsavgift inkl inträde 2020 Ditt Namn Adress Postnummer Ort Mobiltelefon Mailadress 

Medlemsavgift familj inklusive fritt inträde till våra hemmamatcher i seriespel 2020: 
500 kronor/familj.
På inbetalningen skriv i meddelanderutan;
Medlemsavgift familj inkl inträde 2020 Ditt Namn Familjemedlemmarnas Namn Adress Postnummer Ort Mobiltelefon Mailadress 

BankGiro: 5413-8706
Swisch: 1234338364

Ekonomiskt stöd eller bidrag:
Insättning sker till BankGiro 5413-8706 eller till Swisch 1234338364 .
Vänligen notera i meddelandefältet;
"Bidrag" Ditt Namn Ort Mobiltelefon

E-post:
styrelsen@branteviksifff.se